Generali

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali

OUR PURPOSE IS TO ACTIVELY PROTECT AND ENHANCE PEOPLE’S LIVES

  • Actively/Aktywnie: Odgrywamy aktywną i kluczową rolę, by dzięki ubezpieczeniom jakość życia ludzi ulegała znaczącej poprawie.
  • Protect/Chronimy: Istotą naszego działania jest to, co w ubezpieczeniach najważniejsze: zarządzanie i niwelowanie ryzyka w życiu osób prywatnych i instytucji.
  • Enhance/Doskonalimy: Generali angażuje się w budowanie wartości.
  • People/Ludzie: Troszczymy się o przyszłość i życie naszych klientów i współpracowników.
  • Lives/Życie: Ostatecznie, mamy wpływ na jakość życia ludzi: majątek, bezpieczeństwo, doradztwo oraz obsługa są na dłuższą metę kluczowe w polepszaniu wybranego przez klientów stylu życia.

NASZA MISJA

OUR MISSION IS TO BE THE FIRST CHOICE BY DELIVERING RELEVANT AND ACCESSIBLE INSURANCE SOLUTIONS

  • First choice/Pierwszy wybór: Logiczne i naturalne działanie, które potwierdza najlepszą ofertę na rynku, opartą o jasne przewagi konkurencyjne.
  • Delivering/Realizacja: Realizujemy zobowiązania, dążąc do najwyższej jakości.
  • Relevant/Trafność: Przewidywanie lub zaspokajanie życiowych potrzeb lub nadarzających się okazji, dostosowanych do lokalnych i osobistych zwyczajów oraz potrzeb – tego, co postrzegane jest jako wartościowe.
  • Accessible/Dostępność: Proste, łatwo dostępne i zrozumiałe rozwiązania. Zawsze konkurencyjne jakościowo i cenowo.
  • Insurance Solutions/Rozwiązania ubezpieczeniowe: Dążymy do sformułowania oferty będącej doskonałym połączeniem ochrony, doradztwa oraz obsługi.

NASZE WARTOŚCI

DELIVER ON THE PROMISE

Związaliśmy się długoterminową umową wzajemnego zaufania ze współpracownikami, klientami i interesariuszami. Wszystko, co robimy, polega na podnoszeniu jakości życia naszych Klientów. Zobowiązujemy się uczciwie spełnić tę obietnicę, budując z nimi silną więź.

VALUE OUR PEOPLE

Doceniamy naszych ludzi, wspieramy , ich różnorodność. Inwestujemy w ich rozwój zapewniając przyjazne i przejrzyste środowisko pracy. Rozwój naszych ludzi zapewni dobrą przyszłość naszej firmy.

LIVE THE COMMUNITY

Jesteśmy dumni z przynależności do globalnej grupy, która tworzy długotrwałą, silną i wartościową relację na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach. Na każdym z nich czujemy się jak w domu.

BE OPEN

Jesteśmy ciekawi świata, kompetentni, nie tworzymy barier. Charakteryzują nas otwartość i różnorodność postaw, pozwalające patrzeć na rzeczywistość z wielu perspektyw.

Generali w Polsce – rys historyczny

1837

Na ziemiach polskich powstają pierwsze oddziały Generali

1925

Generali uzyskało prawo do działalności na całym obszarze Polski

1925 – 1939

W okresie międzywojennym Generali miało swoje przedstawicielstwa
we wszystkich większych miastach polskich m.in. w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Wilnie. Wraz z austriacką spółką ?Erste Allgemeine Versicherung” posiadało również znaczne udziały w trzech polskich spółkach: ?Generali Port – Polonia”, ?Patria” oraz ?Varsaviana”

1948

Wszystkim prywatnym i zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym,
w tym Generali, zostało odebrane prawo do działalności w Polsce

1998

Generali wróciło do Polski jako Generali – Risk Consulting Sp. z o.o.

1999.07.05

Generali otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Założone zostały dwa towarzystwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2002.03.26

Generali Holding Vienna AG i Zurich Financial Services podpisały porozumienie o przejęciu przez Generali dwóch towarzystw ubezpieczeniowych Zurich (Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
i Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.) oraz Zurich Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego Zurich OFE

2002.11.06

Generali Holding Vienna AG nabył akcje Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń
na Życie S.A. i Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz Zurich Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., stając się tym samym właścicielem tych spółek

2003.04.11

Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zmieniło nazwę
na Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

2003.05.08

Zmiana nazwy funduszu z Zurich Otwarty Fundusz Emerytalny na Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.

2004.01

Zakończenie procesu fuzji towarzystw ubezpieczeniowych: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2006.12 W skład Grupy Generali Polska wchodzą następujące spółki:
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Generali Finance Sp z o.o.
Generali AutoProgram Sp z o.o.
2007.02 Generali w Polsce posiada 32 oddziały i 23 filie w całym kraju oraz zatrudnia ponad 500 osób.

2007.08

Przedłużenie kontraktu sponsorskiego z Adamem Małyszem na kolejne dwa sezony
2007.11 Andrzej Jarczyk obejmuje stanowsko Prezesa Zarządu Generali
2008.05 Generali rozpoczyna sprzedaż w systemie Direct
2008.05 Zmiana siedziby centrali Generali
2008.11 Przekroczenie 1 mld przypisu zebranej składki
2008.12 Rekordowy rok dla Grupy Generali Polska w 10-letniej historii działalności. Pozyskanie 1.392,1 mld zł przypisu składki.
2009.01 Udostępnienie nowego portalu korporacyjnego Grupy Generali pod adresem www.generali.pl
2009.06 Tytuł najlepszego towarzystwa  ubezpieczeń majątkowych w 2008 r.
2010.01 Wyróżnienie miesięcznika ekonomicznego ?Home & Market” dla Prezesa Zarządu Grupy Generali Andrzej Jarczyka jako jednego z najlepszych polskich menedżerów roku 2009
2010.01 „Srebrny Parasol” i tytuł Najlepszego Ubezpieczyciela w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2009 – nagroda miesięcznika ekonomicznego ?Home & Market” dla Generali T.U. S.A.
2010.05 Nagroda „Fair Play” branży brokerskiej
2012.01 2011 rok najlepszy w historii działalności Grupy Generali w Polsce. Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł w 2011 roku
97,5 mln zł i był niemal 5-krotnie wyższy niż w roku poprzednim