TUZ TUW

TUZ TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej „pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r. nr FI/1389/AU/BK/2001.

Posiadamy wyłącznie polski kapitał. Jesteśmy obecni na terenie całego kraju. Posiadamy dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży. Towarzystwo działa za pośrednictwem 13 oddziałów i przedstawicielstw, a blisko 1000 pośredników i osób wykonujących czynności agencyjne zawiera umowy ubezpieczenia na rzecz naszego Towarzystwa.

Naszym celem jest, aby nasi Klienci mieli poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Wkładamy dużo wysiłku, aby nasze działania były satysfakcjonujące dla Klientów. Posiadamy sprawnie działający system likwidacji szkód. TUW TUZ staje się Towarzystwem cieszącym się uznaniem i zaufaniem Klientów, którzy przystępując do TUW TUZ stają się jednocześnie udziałowcami Towarzystwa.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ uzyskało licencję Ministra Finansów na samodzielną działalność ubezpieczeniową 25 lipca 2003 roku. Pierwsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TUW TUZ odbyło się 30 sierpnia 2003 r.

Towarzystwo zawiera umowy ubezpieczenia od dnia 1 września 2003 roku. W 2007 roku ponad 200 tys. osób zabezpieczyło u nas swój majątek. Od początku istnienia naszego Towarzystwa ubezpieczenia przez nas oferowane są konstruowane tak, aby jak najlepiej dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań Klientów.

Grupa SOLID

AMLUX Sp. z o.o.


Bank Spółdzielczy w Zatorze
www.bs.zator.pl/

Bank Spółdzielczy w Skoczowie
www.bs.skoczow.pl

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
www.bspszczyna.pl

Bank Spółdzielczy w Jordanowie
www.bsjordanow.pl

Bank Spółdzielczy w Limanowej
www.bs.limanowa.pl

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu
www.bankradziechowy.pl

ABS Bank Spółdzielczy
www.absbank.pl

Bank Spółdzielczy w Gilowicach
www.bs-gilowice.pl

Bank Spółdzielczy w Andrychowie
www.bsandrychow.pl

Bank Spółdzielczy w Rajczy
www.bsrajcza.pl

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
www.bsbrzeznica.pl/

Bank Spółdzielczy w Miedźnej
www.bsmiedzna.pl

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
www.bsmyszkow.pl

Bank Spółdzielczy w Kętach
www.bskety.pl

Bank Spółdzielczy w Porąbce
www.bsporabka.slask.com.pl

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach
www.bswilamowice.pl

Fundacja „Spełniajmy Marzenia”