Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe to najodpowiedniejsza troska o dobro ludzkie często zdobywane wysiłkiem wielu pokoleń, to produkt doceniający kreatywność i pracę, dzięki któremu wiele ludzi może zachować nienaruszoną stabilność życia.

Ubezpieczania majątkowe – to produkty stworzone z myślą o bezpieczeństwie człowieka, z jednej strony chroniące przed kosztami finansowymi związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku z drugiej zabezpieczające interesy osób, które wskutek złego losu mogą zostać poszkodowane. Szczególny rodzaj ochrony wyodrębnia w sobie ubezpieczenia: mienia jak i odpowiedzialności cywilnej.

Zapewniamy ochronę domu lub mieszkania wraz z ich stałymi elementami i mieniem ruchomym.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

 

 

  Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru, pioruna,
 • wybuchu, upadku statku powietrznego,
 • zalania, huraganu,
 • gradu, powodzi,
 • spływu wód po zboczach, osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi, lawiny,
 • naporu śniegu, dymu i sadzy,
 • upadku drzewa, uderzenia pojazdu.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: kradzieży z włamaniem, rozboju.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć: szkody powstałe wskutek wandalizmu, udokumentowane koszty, poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia, udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, za dodatkową opłatą, możesz chronić także oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane stanowiące składową część mebli itp.) od stłuczenia.