Ubezpieczenia turystyczne

Wybierasz się w podróż i potrzebujesz ubezpieczyciela,
który szybko i sprawnie zapewni Ci pełną ochronę oraz pomoc ?

Dzięki naszej polisie, gdziekolwiek będziesz poczujesz się jak w domu. Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie Ciebie oraz Twoich bliskich podczas wyjazdu na wakacyjny urlop czy ferie zimowe. W ramach naszego ubezpieczenia możemy obejąć ochroną następujące ryzyka:

Koszty leczenia i transportu
ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia osób przebywających za granicą powstałych w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
Następstwa Nieszczęsliwych Wypadków
przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego
Odpowiedzialność Cywilna 
odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej
Ratownictwo, poszukiwanie 
gwarantuje się ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz ew. transport do Polski
Bagaż 
odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej
Sprzęt sportowy 
dodatkowe ubezpieczenie sprzętu sportowego od kradzieży

ASSISTANCE natychmiastowa pomoc
ubezpieczenie assistance podróże gwarantuje pomoc jeżeli wydarzy się wypadek. Pomoc ta obejmuje m.in.: zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej, zorganizowanie transportu, dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców, kontakt z najbliższymi krewnym oraz inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja