Uniqa

O Koncernie Uniqa

Grupa UNIQA Austria jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej.

zatrudnia ponad 22 000 pracowników i agentów
obsługuje prawie 8,7 mln Klientów
sprawuje pieczę nad ponad 16,5 milionami umów ubezpieczeniowych
Grupa oferuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji – sieci oddziałów, przedstawicielstw i agencji generalnych, brokerów, banki i instytucje finansowe, a także poprzez sprzedaż bezpośrednią. UNIQA jest aktywna w sprzedaży ubezpieczeń z wszystkich grup – jest liderem na rynku ubezpieczeń osobowych oraz jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych w Austrii.

Grupa UNIQA Austria jest koncernem o międzynarodowym zasięgu, świadomym potencjału, jaki mają do zaoferowania wschodzące rynki środkowo- i wschodnioeuropejskie. Aktualnie UNIQA -poza Austrią – jest obecna, za pośrednictwem UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH w 19 krajach: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Czarnogórze, Chorwacji, Czechach, Kosowie, Liechtensteinie, Macedonii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Austrii w ramach Grupy UNIQA działają:

spółka giełdowa UNIQA Insurance Group AG,
UNIQA Sachversicherung AG,
UNIQA Personenversicherung AG,
Raiffeisen Versicherung AG,
Salzburger Landes-Versicherung AG,
CALL DIRECT Versicherung AG,
FinanceLife Lebensversicherung AG oraz inne podmioty usługowe i finansowe.

UNIQA Insurance Group AG jest także centralnym reasekuratorem dla zagranicznych spółek holdingu.

Doświadczenia Grupy UNIQA Austria, obecnej na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej pokazały, jak istotne jest zachowanie indywidualnego charakteru i niezależności siostrzanych spółek. Zadaniem holdingu jest tworzenie narzędzi, które pozwolą w pełni korzystać z efektów synergii, uwzględniając jednocześnie unikalność lokalnych rynków i potrzeb.

Historia Ubezpieczeń Uniqa

Austria-Collegialität 

Początki tej spółki sięgają 1860 roku. Wtedy bowiem zostało założone towarzystwo Austria Versicherungsverein (Austriackie Stowarzyszenie Ubezpieczeniowe). Od 1948 r. jest ono w Austrii największą prywatną firmą zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi.
W roku 1899 została założona firma ubezpieczeniowa mająca na celu ochronę zdrowia pod nazwą – Collegialität. W następstwie fuzji spółek Austriia Versicherungsverein oraz Collegialität jesienią 1991 roku powołana została grupa ubezpieczeniowa Austria-Collegialität oraz jej spółka-córka o nazwie Collegialität Versicherung (Collegialität direct).
Bundesländer-Versicherung

Towarzystwo powstało w 1922 r., a założycielami były landy federalne. Ten tradycyjny i cieszący się powodzeniem lokalny ubezpieczyciel był i jest aktywny również w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku niemieckim.
W roku 1993 dokonano połączenia z Raiffeisen Versicherung, który w międzyczasie stał się w Austrii wiodącym ubezpieczycielem na życie.
W momencie połączenia w BARC, Bundesländer-Versicherung był notowany na giełdzie i uważany za jedną z największych spółek ubezpieczeniowych w Austrii.

BARC

Wskutek fuzji powyższych dwóch znaczących grup ubezpieczeniowych o bogatych tradycjach powstała nowa grupa o austriackiej tożsamości i europejskim formacie – BARC.
Fuzja ta miała dwa istotne cele.
Z jednej strony umożliwiła wspólne i skoordynowane działania na rynku austriackim. Tylko jednocząc siły można było spełnić wysokie wymagania postawione nowemu systemowi obsługi klienta o unikalnej jakości. Z drugiej strony można było korzystać z efektów synergii i osiągnąć silniejszą pozycję na rynkach Europy Środkowej oraz w sąsiednich „wschodzących” rynkach Europy Wschodniej.

UNIQA

W roku 1999 nastąpił kolejny logiczny krok. Silna wspólna tożsamość oraz łatwo rozpoznawalna pozycja stworzyły podstawy pod nową, ujednoliconą markę – UNIQA. Krok ten był absolutnie niezbędny dla wspólnego działania dwóch grup ubezpieczeniowych tak, aby stworzyć stabilne podstawy przyszłego sukcesu na rynkach środkowoeuropejskich.

Wspólne zaangażowanie przekształca wizję w rzeczywistość

Decyzję o zmianie cieszących się popularnością, tradycyjnych marek Austria- Collegialität i Bundesländer-Versicherung poprzedziły intensywne badania. Nowa marka, UNIQA, była wynikiem analiz rynku oraz wieloetapowych badań ankietowych w kraju i za granicą. Stanowi ona ważny element przyszłych sukcesów połączonych towarzystw.